KULLANIM KOŞULLARI VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR
İş bu Kullanım Koşulları ve Mesafeli Satış Sözleşmesi, Eğitim/Etkinlik Başvuru Formu'nu dolduran, onaylayan ve başvuru formunda beyan edilen adreste ikamet eden kişi/kurum/kuruluş ile (sözleşmede "Üye" ve/veya "Alıcı" olarak anılmaktadır), Fulya Mah. Denizhan Sk. 4/6 Kat 2 Şişli, İstanbul adresinde faaliyet gösteren ve Mecidiyeköy Vergi Dairesi'ne 9250470395 numara ile kayıtlı olan Visecon Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi (sözleşmede "Litera Akademi" ve/veya "Satıcı" olarak anılmaktadır) arasında, Eğitim/Etkinlik Başvuru Formu'nun internet (web sitesi, www.literaakademi.com) üzerinden doldurularak onaylandığı tarih itibariyle karşılıklı mutabakata varılarak imzalanmış sayılmaktadır.

2. SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI
Litera Akademi üyeleri, Eğitim/Etkinlik Başvuru Formu'nu doldurdukları andan itibaren Litera Akademi Uzaktan Eğitim Sistemi'ne kayıt işlemleri başlamış ve müşteri hizmet sözleşmesini okuyup/anlayıp kabul etmiş sayılacaktır.

3. LİTERA AKADEMİ ÜYELİK SİSTEMİ
Litera Akademi üyelerine kendilerinin belirlediği kullanıcı adı ve şifresini kullanarak sisteme girmelerini sağlayacaktır. Kullanıcı adı ve şifre kişiye özeldir, kullanıcı adlarını ve şifrelerini başka kişilerle paylaşan üyelerin eğitimleri ve tüm hakları iptal edilir. Kullanıcı adının ve şifrenin başkalarıyla paylaşılması sonucunda doğacak her türlü yükümlülükler üyenin kendi sorumluğunda olup Litera Akademi sorumluluk kabul etmeyecektir.

4. HİZMETLERİN TANIMI
Müşteri hizmet sözleşmesini onaylayan üyeler, internet ortamında Litera Akademi'ye ait web sitelerinden de uzaktan eğitim yapmayı kabul etmiş sayılacaktır. Eğitim için üye tarafından ödenen ücret; sertifika baskısı, iletişim bedelleri ve hizmet bedelini içermektedir. Kargo firmaları veya kuryeler aracılığıyla gönderilen sertifikaların gönderim ücreti üyenin kendisine aittir. Sertifikanın çeşitli sebeplerle teslim alın(a)maması ve Litera Akademi'ye geri gelmesi halinde, tekrar sertifika gönderimi yapılmayacak, ancak eğer üye talep ederse sertifika örneği e-posta aracılığıyla üyeye gönderilebilecektir. Hizmet ve sözleşme süresi içerisinde talep edilmeyen sertifikalar, üyenin yazılı olarak talep etmesine bağlı olarak Türkçe ve İngilizce dilinde hazırlanarak, üyenin e-posta adresine yüksek çözünürlüklü resim formatında gönderilecektir. Ayrıca, yurt dışından (Türkiye dışı) talep edilen sertifikalar ve iletişim bilgilerinde eksiklik veya yanlışlık olan üyelerin sertifikaları da taleplerine bakılmaksızın ve herhangi bir bildirim yapılmaksızın e-posta yoluyla yüksek çözünürlüklü resim formatında gönderilecektir. Uzaktan Eğitim sistemi içerisinde sunulan doküman, ses dosyası, sunum dosyası, video dosyası, elektronik kitap vb. tüm materyaller ücretsiz olarak dağıtılmakta olup, eğitim amaçlı olarak sisteme entegre edilmiştir. Dokümanların tüm hakları üretici, yazar ve lisans sahiplerine aittir. Litera Akademi, bu doküman ve materyaller üzerinde hiçbir hak talep etmemekle birlikte, hak sahibinin talebi üzerine ilgili eğitim materyallerini sistemden tamamen kaldırmayı da taahhüt eder.

Litera Akademi'den satın alınan eğitimler sonrasında verilen belgeler (sertifika veya katılım belgesi), kurumun kendi veya anlaşmalı eğitim kurumların belgesidir, katılım belgesi niteliğindedir ve yalnızca ilgili eğitime katılarak tamamlandığını belgelemek amacıyla verilmektedir. Verilen belgelerde benzersiz bir seri numarası ve belgenin teslim tarihi bulunmakta olup, ilgili seri numarası ile belgenin geçerliliği Litera Akademi ve bağlı web sitelerinden (www.literaakademi.com) herkese açık olarak sorgulanabilir. Litera Akademi'den alınan bu belgeler, Diploma, İşyeri Açma Belgesi, Resmi Sınavlar Öncesi Yeterlilik Belgesi, Çıraklık-Kalfalık-Ustalık Belgesi, Usta Öğreticilik Belgesi veya benzeri resmi belgelerin yerine geçmez ve bu amaçlarla kullanılamaz. Aynı zamanda üye, eğitim sonrasında alacağı belgeyle herhangi bir resmi unvana da kavuşamaz ve sadece bu belgeleri ibraz ederek herhangi bir kurum veya kuruluşta eğitim veremez; işyeri açma işlemi veya benzeri faaliyetlerde kullanamaz.

Litera Akademi tarafından verilen eğitimlere dayanılarak yapılan uygulamalar sonrasında oluşabilecek herhangi bir olumsuz/gayri resmi/yasal olmayan durum, tamamen üyenin kendi sorumluluğunda olup, Litera Akademi'nin bu konuda bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Litera Akademi bünyesinde verilen eğitimler, üyelerin kişisel veya mesleki gelişimlerini ilerletmek/artırmak amacıyla verilmekte olup, üyenin ilgili eğitim alanında bilgi sahibi olduğu varsayılmakta ve olumlu/olumsuz tüm sorumluluk üyenin kendisine bırakılmaktadır.

5. ÜYE'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Üye, Litera Akademi servislerinden yararlandığı sırada;
5.1. Eğitim Başvuru Formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.
5.2. Kişisel bilgilerinde yer alan bilgilerin doğru olduğu varsayılarak doğabilecek tüm sorunların kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder.
5.3. Litera Akademi tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkı Litera Akademi'ye aittir. Uzaktan eğitim sistemi içerisinde sunulan doküman, ses dosyası, sunum dosyası, video dosyası, elektronik kitap vb. tüm materyaller ücretsiz olarak dağıtılmakta olup, eğitim amaçlı olarak sisteme entegre edilmiştir. Dokümanların tüm hakları üretici, yazar ve lisans sahiplerine aittir. Litera Akademi, bu doküman ve materyaller üzerinde hiçbir hak talep etmemekle birlikte, hak sahibinin talebi üzerine ilgili eğitim materyallerini sistemden tamamen kaldırmayı da taahhüt eder.
5.4. Litera Akademi tarafından sağlanan servisler 16 yaşından küçüklere hizmet verilmeyeceği için üyenin belirteceği yaş dikkate alınacaktır, üyenin vereceği hatalı bilgilerden Litera Akademi sorumlu tutulamaz.
5.5. Servislerin kullanımı sırasında kaybolacak, eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mektup, mesaj ve dosyalardan Litera Akademi sorumlu tutulamaz.
5.6. Litera Akademi'de sunulan eğitimleri Litera Akademi tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve içerikleri hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve başkaları için hazırlanmış olan eğitimleri yerinde kullanmayarak sözü geçen diğer maddelere uymadığı durumlarda Litera Akademi'nin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödeyeceğini kabul eder.
5.7. Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Litera Akademi sorumlu olmayacaktır.
5.8. Litera Akademi servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş bilgilerin tamamının üyenin kendi rızası dâhilinde kullanıldığı kabul edilir. Üyenin kişisel bilgisayarında oluşabilecek arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı üyenin kendisine aittir. Oluşabilecek zararlardan dolayı Litera Akademi'den maddi veya manevi herhangi bir tazminat talep edilmeyecektir.
5.9. Üyelerin kurallara aykırı davranması halinde, Litera Akademi'nin gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkı bulunmaktadır.
5.10. Üye, sistem üzerindeki satın alma işlemini, kendi rızası ve Eğitim/Etkinlik Başvuru Formu'nda kabul ettiği şekilde mail order, kredi kartı, paypal ödeme sistemi, banka eft/havalesi veya posta çeki yöntemi ile yapmaktadır. Çalıntı kredi kartıyla yapılan alışverişler, yetkisiz kullanılan kredi kartlarının sorumlukları tamamen bilgileri kullanan üyelere aittir. Bu tür işlemlerden ortaya çıkacak olan yasal sorumluluklar ve tazminatlar ile ilgili üye sorumludur, Litera Akademi'nin herhangi bir yasal sorumluluğu yoktur. Talep edilmesi durumunda bu bilgileri kullanan üyelerin bilgileri, resmi kurumlara verilecektir. PayPal Sistemi üzerinden yapılacak olan ödemeler de aynı kapsamda olup, herhangi bir olumsuz durumda tüm sorumluluk üyenin kendisinde ve PayPal ödeme sisteminin sahibi olan PayPal Pte Ltd.'de olacaktır. Litera Akademi, PayPal ödeme sisteminin güvenliği veya sağlamlığı konusunda herhangi bir garanti vermemektedir.
5.11. Kredi Kartı ile taksitli ödemelerde üyenin kartının bağlı olduğu banka kuruluşu veya PayPal tarafından eğitim ücretine ek olarak komisyon bedeli tahsil edilebilmektedir ve üye ödeme işlemi sırasında bu komisyon tutarının da kredi kartından tahsil edileceğini kabul etmektedir.

6. LİTERA AKADEMİ'YE VERİLEN YETKİLER
6.1. Litera Akademi üyelerin verdiği bilgilerin doğru olduğunu varsayarak hazırlanmış eğitimlerin devamlılığını sağlayacaktır, üyelerin sisteme verdiği verilerin hatalı olmasından veya sistemden kaynaklanacak hatalardan dolayı Litera Akademi sorumluluk kabul etmez.
6.2. Litera Akademi bünyesinde bulundurduğu herhangi bir sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Litera Akademi, üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı adı ve şifresi Litera Akademi tarafından üyeye sunulacak ve Eğitim/Etkinlik Başvuru Formu'nun doldurulmasından sonra geçerli olacaktır. Litera Akademi tüm alanları doldurmuş, eğitim başvurusu kabul edilmiş üyelerin bağlantı haklarını süresiz olarak engelleyebilir.
6.3. Sertifikaların hak edilmesi, talebi ve teslim edilmesi ile ilgili, Litera Akademi ve akredite eden kuruma ait disiplin yönetmelikleri uygulanmakta ve sertifikaların hak edilmesi kararında, derslerin tümünün tamamlanması kadar ilgili öğretim üyesi, danışman öğretmen ve/veya akreditasyon kurumu yetkililerinin olurları da puanlamaya esas teşkil etmektedir. Buna istinaden; Litera Akademi, ilgili kurum, kuruluş, öğretim üyesi ya da öğretici danışman ve tüm Türkiye Cumhuriyeti kanun ve yönetmeliklerine göre uygunsuz hareketi bulunan, öğretim üyeleri dâhil ilgili tüm kurum ve kuruluşları incitici davranışlarda bulunan, haklı ya da haksız yere çözüm aramak ya da talep etmek yerine bu kişi ve kurumları incitmek yöntemiyle şahsen veya herhangi bir iletişim yoluyla şantaj, hakaret, itham ve/veya iftirada bulunan, haksız yere sertifika aldığı belirlenen, ilgili kurum ve kişilerin disiplin ve hiyerarşisine dikkat etmeyen ve hatta bunu asılsız olarak gerek e-posta gerekse internet ortamında yazan, yalan haber yayımlayan, eğitimlere esas teşkil eden derslerin tamamını takip etmemek gibi haksız sertifika alma yöntemlerine başvurduğu ispatlanan ya da bu konuda herhangi bir şüpheye konu üyeler kesinlikle sertifikalarını alamaz ve alınmış bir sertifikaları varsa bunlar herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın iptal edilir.
6.4. Litera Akademi, üyenin sertifika talebini yazılı olarak elektronik ortamda bildirmesinin ardından, yapılan bildirime uygun olarak sertifikaları Türkçe ve İngilizce dilinde hazırlar ve E-posta veya Kargo aracılığıyla üyenin bildirmiş olduğu iletişim adresine e-posta için 2 iş günü içerisinde, kargo için her ayın ilk haftası içerisinde gönderir. Üyeye herhangi bir şekilde sertifikanın ulaştırılmasından sonra, sertifikanın başka bir yol veya dil seçeneği ile ulaştırılması talebinde ek sertifika bedeli talep edilir, talep edilen ücretin ödenmemesi durumunda bu istek geri çevrilir. Bu maddede belirtilen koşullar, yanlış sertifika talepleri için de geçerlidir.
6.5. Litera Akademi, toplu eğitim satın alımlarında alınan eğitimlerden herhangi birisi için sertifika talebinde bulunulmuşsa ve bu talep sertifika gönderim dönemine denk gelmişse üyenin diğer eğitimlerini de sonlandırarak tüm sertifikaları ilk talebe uygun olarak hazırlar ve iletişim adresine belirtilen şekilde gönderir. Ancak, üyenin yazılı olarak elektronik ortamdan sonlandırılan diğer eğitimlere ait dokümanları talep etme hakkı bulunmaktadır.
6.6. Çeşitli fırsat/kampanya firmaları/siteleri aracılığıyla aynı isim ve aynı internet protokol (ip) numarası üzerinden azami 4 adet sertifika eğitimi satın alınabilir. 4 adetten fazla satın alınan eğitimlerin ücretleri hiçbir şekilde geri iade edilmez ve fazla alınan eğitimler aktif edilmeyerek başvurular iptal edilir. Üyeler bu hususu fırsat kupon kodunu satın aldıkları anda kabul etmiş sayılırlar ve itiraz edemezler.
6.7. Litera Akademi, kendi ürettiği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. Uzaktan eğitim sistemi içerisinde bulunan tüm materyallerin lisans hakları, iş bu müşteri hizmet sözleşmesinin 3. maddesinde de açıklandığı üzere kendi sahiplerine aittir.
6.8. Üyelere sunulan promosyonlu paketler, kontenjan ve stoklarla sınırlıdır. Litera Akademi kampanyayı süresinden önce bitirebilir veya süresini uzatabilir.
6.9. Çeşitli fırsat/kampanya firmaları/siteleri aracılığıyla satın alınan kupon veya indirimli eğitim paketleri, kontenjan ve stoklarla sınırlıdır. Litera Akademi aracı firmalar/şahıslar tarafından satılan eğitim paketlerini herhangi bir bildirimde bulunmaksızın geçersiz sayabilir, iptal edebilir, süresinden önce bitirebilir veya süresini uzatabilir. Bu türde satın alınmış eğitim paketleri ve indirim kuponları ile ilgili herhangi bir uyuşmazlıkta Litera Akademi'nin hiçbir sorumluluğu bulunmamakta, tüm sorumluluk eğitimin satın alınmasına yardımcı olan veya kampanyayı sunan aracı/satıcı firmaya/şahıssa ait olmaktadır.
6.10. Çeşitli fırsat/kampanya firmaları/sitelerinde yayınlanmakta olan tüm indirim/reklam yayınlarındaki yazıların sorumluluğu ilgili fırsat/kampanya firmaları/sitelerine ait olup, görsellerde veya yazılarda bulunan hatalar/farklılıklar olması halinde Litera Akademi web sitesinde (www.literaakademi.com) bulunan Kullanım Koşulları ve Mesafeli Satış Sözleşmesi maddeleri geçerli ve bağlayıcıdır.
6.11. Litera Akademi, üyenin onayı olmadan üyeye yönelik her türlü eposta, reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunabilir, Litera Akademi bünyesinde bulunan üye bilgilerini kullanarak bu türde aktivitelerin gerçekleştirilmesini destekleyebilir ya da bu faaliyetleri bizzat yürütebilir.
6.12. Satışa sunulan eğitimlerin veya ürünlerin fiyat ve özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Litera Akademi'ye aittir. Fiyat ve özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Litera Akademi hatayı düzeltecek şekilde teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını üyenin hesabına veya kredi kartına iade edebilir.
6.13. Litera Akademi, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üye, geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Litera Akademi'nin sorumlu olmadığını kabul eder.
6.14. Litera Akademi, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla, üyeye haber vermeksizin iş bu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
6.15. Litera Akademi üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Litera Akademi ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

7. ÜRÜN İADELERİ VE CAYMA HAKKININ KULLANILMASI
4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik'te "Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır." hükmü bulunmaktadır. Bu hükümde de belirtildiği üzere; satın alınan eğitim paketleri, hizmetler veya ürünler; ücretleri ödendikten sonra otomatik olarak aktif hale getirilir. Üyelik bilgileri kullanılarak bir kez dahi sisteme giriş yapılması halinde, aktif edilen üyelikler hiçbir neden gösterilerek üye tarafından iptal edilemez, yasal cayma hakkı kullanılamaz ve Litera Akademi tarafından tahsil edilen ücretler üyeye iade edilmez. Sisteme yapılan tüm girişler özel zaman damgası ve ip numarası ile birlikte üyenin hesabına kayıt edildiği için, sistemimizdeki bu kayıtlar tüm yasal itirazlara delil teşkil edecektir.

8. KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN KULLANIM SINIRLAMASI
Üyelerin satın aldıkları eğitimler, hizmetler veya ürünler kişiye özel olarak hazırlanmıştır, kişisel kullanım için hazırlanan eğitimlerin, hizmetlerin veya ürünlerin bir başka 3. kişiyle paylaşılması üyelerin sorumluğunda olup iş bu sözleşme kurallarına aykırıdır.

9. YÜRÜRLÜK
Eğitim/Etkinlik Başvuru Formu doldurduktan, sistem kullanılarak hizmet alındıktan ya da sipariş verildikten sonra bu müşteri hizmet sözleşmesi taraflar arasında eğitim tanıtım/bilgi sayfalarında da bildirildiği üzere 20 gün süreyle yürürlüğe girer. Üyenin yazılı talebi doğrultusunda ve Litera Akademi'nin de onay vermesi durumunda bu müşteri hizmet sözleşmesi süresine 10 gün ek süre ilave edilerek, sona erme süresi bir seferliğine uzatılır. (Hizmet ve sözleşme süresi içerisinde talep edilmeyen sertifikalar, üyenin yazılı olarak talep etmesine bağlı olarak Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanarak, üyenin e-posta adresine yüksek çözünürlüklü resim formatında gönderilir.)

10. FESİH
Litera Akademi bu müşteri hizmet sözleşmesine aykırı bir durum tespit etmesi halinde, taraflara fesih gerekçesini haber vermek koşuluyla sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilir.

11. UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME
Toplam 11 ana maddeden oluşan bu Kullanım Koşulları ve Mesafeli Satış sözleşmesinin içeriği veya alınan hizmetler/eğitimler/ürünler ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık durumunda; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, ilan edilen değerin üstünde ise İstanbul Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Son Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2016, İstanbul
 

LİTERA AKADEMİ

contact-us-symbols

Çağrı & Destek Hattı: 0212 963 36 69

E-Posta: bilgi@literaakademi.com

Web: www.literaakademi.com

facebook twitter linkedin_32 linkedin_32 google pinterest_32 youtube

 


Size nasıl yardımcı olabiliriz?

2 + 2 =
© 2015 Her Hakkı Saklıdır.
X