Entegre Yönetim Sistemi Dokümantasyonu Eğitimi

Podcast özelliği ile bilgisayar ve taşınabilir cihazlar üzerinden eğitim; video, ses ve kitaplara ulaşma imkanı ile istediğiniz yer ve zamanda eğitimlere katılabilirsiniz.

0 KAYITLI ÖĞRENCİLER

  Entegre Yönetim Sistemi Dokümantasyonu Eğitimi

  EĞİTİMİN AMAÇI

  Bu eğitim programında katılımcılar; Entegre Yönetim Sistemi Dokümantasyonu Eğitimi ile entegre yönetim sisteminin dokümantasyon gerekliliklerini, Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği yönetim sistemlerinin entegrasyonu kapsamında hazırlanan dokümantasyonda nasıl bir yol izleneceği hakkında bilgi sahibi olacak. Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği entegre sistemi eşleştirmesi’nin mantığını kavrayacak. Entegre Yönetim Sistemi politikaları, hedefleri oluşturulması ve Entegre Yönetim Sistemi El kitabı, Prosedür, Talimat ve Planlarının hazırlanması hakkında bilgi sahibi olacak. Çevre ve İSG risklerinin raporlanması, yönetim gözden geçirme metotları ve raporlaması hakkında bilgi sahibi olacak. Entegrasyon için yazılması gereken dokümantasyonun neler olduğu ve bir entegre yönetim sisteminin özelliklerini kavrayacak.

  SERTİFİKA BİLGİSİ

  Sertifikalı Eğitim

  Litera Akademi’nin “Entegre Yönetim Sistemi Dokümantasyonu Eğitimi” programını tamamlayan katılımcılara sağlanan sertifikalar Türkçe ve İngilizce olarak isme düzenlenmiş, uluslararası geçerli, benzersiz olarak numaralandırılmış, online olarak sorgulanabilir, kaşeli ve imzalı şekilde katılımcılarımıza kargo ile gönderilmektedir.

  SINAV BİLGİSİ

  İsteğe bağlı olarak katılımcılar bilgi düzeylerini ölçebilecekleri, eğitim sonunda açılacak online sınavlara katılım sağlayabilirler.

  BU EĞİTİMİ KİMLER ALMALI?

  • Entegre Yönetim Sistemi içinde görevli, dokümantasyon oluşturmaktan sorumlu her kademeden personel,
  • Entegre Yönetim ve dokümantasyon sisteminin kurulmasında görev alacak, uygulayacak ve muhafaza edecek personel,
  • CV’sini güçlendirmek ve kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyenler,
  • Entegre Yönetim Sistemi hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ve yöneticiler,
  • Entegre Yönetim Sistemi hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes.

  Önemli Not: Katılımcıların daha önce “Entegre Yönetim Sistemi (ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001) Temel Eğitimi”‘ni almış ve konuya hakim durumda olmaları eğitimin hedefine ulaşması açısından gereklidir.

  EĞİTİMİN YERİ VE TARİHİ

  Uzaktan Eğitim

  NEDEN ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMANTASYONU EĞİTİMİ?

  Günümüzde kuruluşlar, farklı beklentileri gözeterek yönetim sistemleri kurmak ve bu sistemleri geçmişte olduğu gibi “birbirinden bağımsız çalıştırmak” yerine “birlikte yönetmeye” her zamankinden daha çok ihtiyaç duymaktadırlar.

  Entegre Yönetim Sistemleri, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi , ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti yönetim sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 31001 Risk Yönetim Sistemi gibi sistemlerin biraraya getirilerek koşul, gereklilik veya standartların ortak olarak karşılanmasına yönelik el kitabı, prosedür veya talimatlar oluşturmak yoluyla planlandığı, yönetildiği, etkinliğinin sürekli olarak iyileştirildiği sistemler bütünüdür.

  Tek tek uygulanan yönetim sistemleri, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi güvenliği ve benzerleri gibi tekil alanlarla ilgili iç proseslerin işlevlerine bakar. Ancak birleşik bir yönetim sistemi ile iç proseslerinizin düzelmesi için bütünsel bir yaklaşım kazanmış olursunuz ve bütün sistemleriniz yalnız bir sefer yapılacak denetim ile denetlenebilir.

  Standartları tam olarak karşılayan, etkin olarak uygulanan dokümantasyonun kuruluşa birçok faydası olmaktadır. Bunlardan en önemlileri şöyledir;

  • Ürün kalitesi ve sürekli gelişme; Kalite Yönetim Sisteminin değerlendirilmesi için dokümantasyon gereklidir. Dokümantasyon; Kalite Yönetim Sisteminin ne kadar etkin olduğunu ölçmemize yarar. Ancak ölçebildiğimizi değerlendirerek daha ileriye götürebilir sürekli gelişmeyi sağlayabiliriz,
  • Eğitimlere yardımcı olur: Firma çalışanlarının Kalite yönetim Sistemi, firma politika ve hedefleri konusunda eğitilmelerine ve çalışanların hedeflerini firma hedefleri ile aynı yöne çevirmesini sağlar,
  • Süreklilik ve izlenebilirlik sağlar
  • Somut kanıttır; Kalite Yönetim Sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasından doğan kayıtlar birer kanıttır. Kayıtlar müşteri istekleri doğrultusunda üretim/hizmet yapıldığının kanıtlarıdır.

  Entegre Yönetim Sistemi Dokümantasyonu Eğitimi

  İLETİŞİM ÖN BAŞVURU FORUM

  Eğitim yorumları

  YOK

  puan
  • 5 Yıldız0
  • 4 Yıldız0
  • 3 Yıldız0
  • 2 Yıldız0
  • 1 Yıldız0

  Bu derse henüz yorum yapılmadı. İlk yorum yapan siz olabilirsiniz.

  © 2015 Her Hakkı Saklıdır.

  LİTERA AKADEMİ - SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
   
  +90 212 963 36 69 |   bilgi@literaakademi.com |  www.literaakademi.com

  X