ISO Kalite Yönetim Sistemleri ve Kişisel Gelişim Eğitim Paketi

ISO ve KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ;

1- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri
2- ISO 9001 İç Tetkikçi (İç Denetçi)
3- ISO 9001:2015 Revizyonu
4- OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği
5- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
6- ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
7- ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
8- ISO 5001 Enerji Yönetimi Sistemi
9- Entegre Yönetim Sistemi
10- Stratejik Yönetim
11- Risk Yönetimi
12- Referans Mektubu

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ;

1- Etkili İletişim Beden Dili ve İmaj Yönetimi
2- Satış Pazarlama ve İkna Yetenekleri
3- Takım Çalışması ve Yönetim Becerileri
4-Stres ve Zaman Yönetimi
5- Etkili Konuşma ve Diksiyon
6- Cv Oluşturma ve Mülakat Teknikleri
7- Liderlik
8- Bireysel Koçluk
9- Nlp Pratisyenlik

 

Açıklama

Sizde ISO Kalite Yönetim Sistemleri ve Kişisel Gelişim Eğitim Paketi ile kısa sürede yeni mesleki donanım edinebilir ve uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalar ile kariyer gelişiminize katkı sağlayabilirsiniz.

Sertifikalı Eğitim

Litera Akademi’nin “ISO Kalite Yönetim Sistemleri ve Kişisel Gelişim Eğitim Paketi” programını tamamlayan katılımcılara sağlanan sertifikalar Türkçe ve İngilizce olarak isme düzenlenmiş, uluslararası geçerli, benzersiz olarak numaralandırılmış, online olarak sorgulanabilir, kaşeli ve imzalı şekilde katılımcılarımıza kargo ile gönderilmektedir.

Sertifikaların yanında size ücretsiz olarak 600 saatlik bir eğitim CD’si veriyoruz. Bu eğitim CD’sinin içinde, Kişisel Gelişim ve Kalite Yönetim Sistemleriyle ilgili dokümanları, sunumları, slaytlarını görüp kendi kendinize çalışmalarınızı yapabileceksiniz. Aynı zamanda web sitemiz üzerinden kullanıcı kayıt işlemlerinizi yaparak, ISO Kalite Yönetim Sistemleri ve Kişisel Gelişim Eğitim Paketi’nde bulunan  eğitimleri  dilediğiniz zaman internet üzerinden ücretsiz alabilirsiniz.

ŞİMDİ KARİYER ZAMANI!

ISO Kalite Yönetim Sistemleri ve Kişisel Gelişim Eğitim Paketi’nin içerdiği eğitimler ile kendinizi tanıma, becerilerinizi fark etme, geliştirilmesi gereken yönlerinizin farkına varma konularında bilinçlenebilir, profesyonel yaşamda tercih edilen özellikler hakkında bilgi sahibi olarak, kendinizde bulunan potansiyel ve geliştirilmesi gereken yetkinlikleriniz hakkında bilinçlenebilir, farklı meslek alanları hakkında detaylı bilgi edinerek, özgün kariyer deneyimlerinden yararlanarak, hedef belirleme sürecinize katkıda bulunabilir, hedefinize ulaşma yolunda ne tür bilgi ve beceriye ihtiyaç duyacağınızı belirleyebilir ve mesleki hedefinize ulaşmak için; bulunduğunuz konum, kat etmeniz gereken süreç ve hedefe ulaşma noktalarında analiz edebilir ve iletişim becerilerinizi geliştirebilirsiniz. ISO Kalite Yönetim Sistemleri ve Kişisel Gelişim Eğitim Paketi’nin içerdiği eğitimler;

ISO KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ;

1- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri
2- ISO 9001 İç Tetkikçi (İç Denetçi)
3- ISO 9001:2015 Revizyonu
4- OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği
5- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
6- ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
7- ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
8- ISO 5001 Enerji Yönetimi Sistemi
9- Entegre Yönetim Sistemi
10- Stratejik Yönetim
11- Risk Yönetimi
12- Referans Mektubu

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ;

1- Etkili İletişim Beden Dili ve İmaj Yönetimi
2- Satış Pazarlama ve İkna Yetenekleri
3- Takım Çalışması ve Yönetim Becerileri
4-Stres ve Zaman Yönetimi
5- Etkili Konuşma ve Diksiyon
6- Cv Oluşturma ve Mülakat Teknikleri
7- Liderlik
8- Bireysel Koçluk
9- Nlp Pratisyenlik

ISO Kalite Yönetim Sistemleri ve Kişisel Gelişim Eğitim Paketi ile iş hayatınıza ve kariyerinize fark katan eğitim programlarıyla bir adım önde olun.

ISO VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMİ

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi genel olarak, bu standardın temel kavramlarını vermek ve sekiz temel prensip ile standard maddelerinin yorumlanarak firmada sistem kuruluşu ve uygulama çalışmalarına katkı sağlamak amacı ile verilmektedir.

ISO 9001 İç Tetkikçi (İç Denetçi)

Kalite Yönetim Sisteminin planlanmış düzenlemelere, standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyup uymadığını, etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için planlı aralıklarla gerçekleştirilen kuruluş içi kalite tetkikleri ve tedarikçi tetkikleri için tetkik görevlilerinin eğitilmesidir.

ISO 9001:2015 Revizyonu

ISO 9001:2015 revizyonu Kalite Yönetim Sisteminin yeni ve güncellenen temel kavramlarını vermek ve değişen ve gelişen koşullara uyumunu, sürdürebilmesi ve uygulama çalışmalarına katkı sağlamak amacı ile verilmektedir.

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği

OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, firmaların rekabet güçlerini artırabilmeleri için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmelerini sağlamak amacı ile verilmektedir. Bu eğitim ayrıca, bu sistemin dayandığı temelleri açıklamak, iş sağlığı ve güvenliği tanımları hakkında bilgi vermek ve standardın temel kavramlarını anlatmak amacı ile verilmektedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Çevre Yönetim Sisteminin ve çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması, başarıya ulaştırılması, gözden geçirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması amaçlarını güden kuruluşlar için, kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar, uygulamalar, usuller ve işlemleri ile Çevre Yönetim Sistemleri Standardları ve Çevre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarının basamaklarının anlatmak.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

SO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi, gıda üretim zincirinde bulunan kuruluşların, gıda güvenliğini temin edebilmek için, gıda üzerindeki güvenlik tehlikelerini tespit etmeye ve yönetmeye yönelik ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin nasıl kurulacağı ve nasıl yönetileceği konusunda temel bilgileri aktarmak amacı ile verilmektedir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Verilen bu eğitimlerden, TS ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi, bilgi güvenliği temel kavramlarını açıklamak, Risk Analizi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardının temel prensiplerini yorumlamak ve etkin bir Bilgi Güvenlik Yönetim Sistemi’nin kuruluş çalışmalarına katkı sağlamak amacı ile verilmektedir.

ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimi, sistem standart maddelerinin yorumlanarak sistem kurma ve uygulama çalışmalarına destek olmak amacı ile verilmektedir.

Entegre Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini içeren Entegre Yönetim Sistemleri konusunda bilgilenmek, sistem kurmak ve faaliyet göstermek isteyen, her sektörden her kademedeki kişilere yönelik temel eğitimdir.

Entegre yönetim sisteminin gereklilikleri hakkında bilgi sahibi olmayı ve Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği yönetim sistemlerinin entegrasyonu için gerekliliklerin neler olduğu hakkında bilgi vermek. Katılımcılara entegre yönetim sistem sistematiğinin detaylı bir şekilde uygulamaya yönelik algılanmasını sağlamak bu eğitimde amaçlanmaktadır.

Stratejik Yönetim

Tüm kaynakların kontrol altında bulundurulması, vizyona yönelik olarak, çevrede meydana gelen değişiklikler karşısında bu kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla ile verilmektedir.

Risk Yönetimi

ISO 9001:2015 yeni versiyonun amacı riski, kaliteli bir yönetimin parçası yapmaktır.  Kuruluş olası riskleri nasıl anlar ve tanımlar, istenmeyen etkileri etkilemenin ve/veya aza indirgemenin yolları, kuruluş koyduğu hedeflere nasıl ulaşabileceğine, risk engelleme sürecinin doğru işlemesini sağlamaktan kim sorumlu olacağını, risk engelleme hamleleri ne zaman ve nasıl devreye alınacağı, bu tehditler nereden gelir ve bu risklerin tanımlanıp engellenmesinde kimler rol alacağı ve bu tarz riskleri engelleme amaçlı bir sistem nasıl kurulur, geliştirilir gibi risklerin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Referans Mektubu

ISO Kalite Yönetim Sistemleri ve Kişisel Gelişim Eğitim Paketi’nin içerdiği referans mektubu iş bulma sürecinizi hızlandıracak önemli bir araçtır. Özellikle daha önce çalışmış olduğunuz firmalardan gelen iyi niyetli mektuplar, ayrılma sebebinizin nedenlerini açıklayarak, sizi işe alacak kişinin kafasındaki soru işaretlerini silecek ve işe alınmanızda kayda değer bir rol edinecektir.

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Etkili İletişim Beden Dili ve İmaj Yönetimi

Eğitim, katılımcıların kendi beden dillerini anlama ve keşfetme, başkalarının beden dili ipuçlarını çözümleme ve beden dili ile ilgili zengin bir referans çerçevesi geliştirme yoluyla etkili iletişim ve imaj yönetimi için beden dilini doğru kullanabilme ve algılayabilme yetilerini geliştirmeyi amaçlar. Beden diline bütüncül yaklaşım geliştirmek ve yaygın yanlış varsayımları değiştirmek de eğitimin amaçları arasındadır. Eğitim bu konuda teorik bilgi vermekle yetinmeyip katılımcıların eğitim boyunca yapılan deneyimleyerek öğrenme etkinliklerinde kendi ve başkalarının beden dilleri üzerine pratiğe dönük yetkinlikleri yaşayarak kazanmasını sağlar.

Satış Pazarlama ve İkna Yetenekleri

Daralan pazarlar ve artan rekabet, satış temsilcilerinin öneminin giderek artmasına sebep olmaktadır. Bu eğitimle, satış elemanı olmak isteyen ve halen satış mesleğini icra eden kişilerin kendilerini ve yeteneklerini fark etmeleri, müşterilerini tanıma ve analiz etmeleri, müşterilerinde güven yaratmaları, müşterilerini anlama ve ihtiyaçlarına cevap verebilmeleri ve müşterilerini satın alma eylemine nasıl yönlendirmeleri gerektiğinin kilit noktalarının neler olduğu sunulmaktadır.

Takım Çalışması ve Yönetim Becerileri

Takım halinde çalışmak, insanların birbirlerini dinlemelerini, bilgilerini paylaşmalarını, yapıcı geribildirim almak ve vermek suretiyle olumlu değişiklikler yapmalarını ve karşılıklı güven oluşturmalarını sağlar.

Katılımcıların bireysel ve kurumsal olarak iş hayatında yönetici, yönetici adayı ve kendisini iş hayatında geliştirmek isteyen herkesin Takım Çalışması ve Liderlik, Zaman Yönetimi, Stres Yönetimi, Yönetim Becerileri konularında profesyonel gelişimini sağlamaktır.

Stres ve Zaman Yönetimi

Tüm yönetici ve profesyonellerden zamanı etkin ve verimli bir şekilde değerlendirmesi beklenirken çoğu zaman zamanın yetersizliğinden şikayet edilmektedir. Tüm yönetici ve profesyonellerin zamanı etkin ve verimli kullanmada modern zaman yönetim tekniklerini kullanarak, yönetim becerilerini bu yönde geliştirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Etkili Konuşma ve Diksiyon

Çağımız iletişim çağı olarak anılmakta, etkili iletişim kurabilen kişi, gurup ya da toplumlar kendilerini daha rahat ifade edebilmekte, karşı tarafı kendi istedikleri doğrultuda davranmaya ikna edebilmektedirler. Etrafımızdaki herkes ihtiyaçlarını karşılayabilmek, hayatta kalabilmek için zorunlu olanı kadar iletişim kurabilmekte ancak bu kadarlık iletişim profesyonellerin işini tam olarak çözememektedir. Bu nedenle kişi ya da toplumlara mesaj iletmek isteyenlerin etkili iletişim kurma zorunlulukları vardır. Bu da ancak profesyonel bir Etkili Konuşma ve Diksiyon Eğitimi ile mümkün olabilmektedir.

Cv Oluşturma ve Mülakat Teknikleri

Bu eğitimin hedefi; Katılımcılara, iş başvurularının kabul edilmesinde önemli rolü olan özgeçmişlerin nasıl etkili bir şekilde hazırlanabileceği ve iş görüşmelerinde nasıl başarılı olunabileceği ve hayallerindeki işe kabul edilmelerinin püf noktaları konusunda yardımcı olmaktır.

Liderlik

Bu eğitimin amacı, her insanın bireysel olarak içinde taşıdığı değerler ve güçlü yanların farkına vardırılarak, liderlik modelinin getirdiği gücü kullanmak üzere, bireysel liderlik becerilerinin farkına vardırıp geliştirmektir.

Bireysel Koçluk

Bireysel Koçluk Eğitimi Programı ile kişinin kendi ve başkalarının yaşamında gelişim, değişim  ve dönüşüm yaratmayı ve profesyonel koç olarak yetkin bir biçimde koçluk mesleğini yapabilmesi; Yaşam Koçluğu hizmetini profesyonel olarak verebilmesini sağlamak amacı ile verilmektedir.

Nlp Pratisyenlik

Beyin dilini programlama olarak tanımlanan NLP tekniği ile insanların iletişim konusunda daha başarılı olmaları, olumsuz inançlar yerine kendilerini güçlendirecek inançlar geliştirmeleri, iş hayatında başarıya ulaşmaları, kısaca kişisel mükemmelliğin modelini oluşturmaları sağlanmaktadır.

ISO Kalite Yönetim Sistemleri ve Kişisel Gelişim Eğitim Paketi

  İLETİŞİM ÖN BAŞVURU FORUM

İncelemeler

Henüz yorum yapılmadı.

“ISO Kalite Yönetim Sistemleri ve Kişisel Gelişim Eğitim Paketi” için yorum yapan ilk kişi siz olun
© 2015 Her Hakkı Saklıdır.

Başvuru Formu

Adınız Soyadınız (gerekli)

Telefon Numaranız (gerekli)

E-Posta Adresiniz (gerekli)

Yaşadığınız Şehir

Bizi Nerden Duydunuz?

Bilgi Almak İstediğiniz Eğitim Programı veya Sorularınız

X
BAŞVURU FORMU